18-06-22
Sakrament małżeństwa

Autor postu SimpleUser

Sakrament małżeństwa

Kiedy kobieta i mężczyzna dobrowolnie obiecują sobie wzajemną miłość i wierność oraz gotowość do przyjęcie i wychowania dziecka, wtedy wchodzą w sakrament małżeństwa, który sprawia, że ich uczucie zostaje umocnione i uświęcone przez Boga. Dwoje ludzi decyduje się pozostać ze sobą przez całe życie, w chorobie i zdrowiu, w smutnych i radosnych chwilach. Ich największym celem jest podążanie ku świętości oraz troska o wzajemne zbawienie.

Sakrament małżeństwa - znaczenie dla społeczeństwa

Małżeństwo jest początkiem budowania rodziny, która jest fundamentalną jednostką społeczeństwa. W trosce o jej prawidłowy rozwój, tworzy się długofalowe programy polityczne oraz inwestycje rządowe, które mają zapewnić przetrwanie narodu oraz jego dobrobyt w przyszłości.

sakrament malzenstwa

Sakrament małżeństwa - znaczenie dla Kościoła

Zawierany w kościele sakrament małżeństwa ma na celu dać życie nowemu istnieniu, które również będzie dążyć do uświęcenia poprzez chrzest, komunię, bierzmowanie, a może nawet kapłaństwo. Bez ludzi przysięgających sobie wzajemną miłość, Kościół mógłby nie przetrwać. Nie byłoby wspólnoty, której można służyć.

Sakrament małżeństwa - znaczenie dla rodziny

Według nauk Kościoła związek dwojga ludzi, wstępujących w sakrament małżeństwa, już tworzy rodzinę, niezależnie od tego, czy będą posiadali potomstwo, czy nie. Z punktu widzenia dziecka, posiadanie rodziców żyjących według praw katolickich, jest gwarantem bezpieczeństwa, stabilizacji oraz dogodnych warunków do wzrastania w poczuciu własnej wartości i samoakceptacji.