23-02-22
Liturgia drogi krzyżowej

Autor postu SimpleUser

Liturgia drogi krzyżowej - przebieg

Liturgia drogi krzyżowej to ważny element chrześcijańskiego życia. Drogę krzyżową przeżywamy w kościele, modląc się o przebaczenie za grzechy. Jak przebiega droga krzyżowa? O czym warto wiedzieć?

Droga krzyżowa - modlitwy

Na początku odmawiamy wstępną modlitwę, razem z Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. Następnie po kolei przeżywamy wszystkie stacje, aż do modlitwy końcowej. Przed każdą stację wierni i ksiądz wygłaszają formułkę: Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Liturgia drogi krzyżowej - znaczenie

Droga krzyżowa jest nabożeństwem, które nawiązuje do przejścia Pana Jezusa z krzyżem do pretorium Piłata, na wzgórze Golgoty. Ta tradycja powstała w Jerozolimie. W czasach średniowiecznych, liturgia drogi krzyżowej została rozpowszechniona przez franciszkanów. Oprowadzali oni pątników, zatrzymując się przy stacjach, które przedstawiały historię śmierci Jezusa Chrystusa. 

Droga krzyżowa - historia

Tradycja tego typu powstała w Jerozolimie. Powstanie tego nabożeństwa wiąże się z faktem odnalezienia Krzyża św.. i pielgrzymki wiernych do Jerozolimy. Wierni tłumnie zaczęli odwiedzać miejsce związane z życiem i śmiercią Jezusa. Zapragnęli oni odtworzyć mękę Pańską, tak aby każdy mógł ją przeżywać w swoim sercu. Jak już wiemy, w średniowieczu liturgia drogi krzyżowej rozpowszechniona została dzięki franciszkanom. 

Nabożeństwo drogi krzyżowej zazwyczaj jest odprawiane w Kościołach. Modlimy się w tym czasie o odpuszczenie ludzkich grzechów i przeżywamy śmierć Chrystusa.