06-05-22
Bierzmowanie

Autor postu SimpleUser

Bierzmowanie - święto dla wszystkich

Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów świętych zaliczanych do pierwszej z trzech grup sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Tradycja chrześcijańska uznaje Bierzmowanie jako drugi, po chrzcie świętym, sakrament inicjacji chrześcijańskiej.

Bierzmowanie - symbol i znaczenie

Istotą Sakramentu Bierzmowania jest udzielenie chrześcijanom siedmiu darów Ducha Świętego, nazywanych także przyjęciem pełni Ducha Świętego. Nałożenie rąk przez biskupa na osobę bierzmowaną oraz namaszczenie jej czoła krzyżmem świętym symbolizuje przyjęcie darów Ducha Świętego. Krzyżmo to święconą w Wielki Czwartek mieszanka balsamu i oliwy.

bierzmowanie sakrament

Bierzmowanie – co to znaczy?

Geneza nazwy Sakramentu Bierzmowania wywodzi się od słowa "Bierzmo". Słowem tym określa się belkę podtrzymującą zawiązanie dachu lub tram. Dlatego tak samo jak bierzmo podtrzymuje zawiązanie dachu, przyjęcie Sakramentu Bierzmowania ma na celu wzmocnienie oraz podtrzymywanie religi i wiary za pośrednictwem Ducha Świętego. 

Bierzmowanie – przygotowania

Proces przygotowania do sakramentu bierzmowania składa się z cyklu katechez mających na celu odnowienie oraz pogłębienie więzi kandydata z Kościołem. Pogłębienie wiary polega na poznaniu wiedzy katechizmowej dotyczącej znaczenia oraz roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła, a także w życiu codziennym chrześcijan. Nauczanie odbywa się za pośrednictwem uczestnictwa w mszach świętych oraz na lekcjach religii i spotkaniach organizowanych po wspomnianych mszach. Przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania osoba musi znajdować się w stanie łaski uświęcającej.