św. Maksymilian Maria Kolbe

Święty Maksymilian Maria Kolbe - apostoł miłosierdzia

Święty Maksymilian Maria Kolbe to postać znana chyba każdemu katolikowi w Polsce. Franciszkanin, pierwszy polski męczennik z  czasów II wojny światowej. Człowiek, który poświęcił swoje życie, by uratować życie obcemu mężczyźnie. Urodził się 8 stycznia 1974 roku w Zduńskiej Woli w rodzinie tkaczów. Jeszcze tego samego dnia został ochrzczony i otrzymał imię Rajmund. Imię Maksymilian przyjął wraz z habitem. 

Święty Maksymilian Maria Kolbe - wychowawca młodzieży

Postać świętego Maksymiliana może być wzorem dla współczesnej młodzieży. Warto przedstawiać jej sylwetkę świętego, bowiem na tle idoli promowanych przez masowe media, to jego postawa jest godna podziwu. Osobowość Maksymiliana Marii Kolbego kształtowała się już od wczesnego dzieciństwa. Wzrastał on w atmosferze miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. 

Święty Maksymilian Maria Kolbe - orędownik w sprawach czystości

Pierwszego objawienia Maryi doświadczył już jako dziesięcioletnie dziecko, kiedy to modlił się gorliwie o poznanie swojej życiowej drogi. Matka Boska ukazała mu się trzymając dwie korony: czerwoną i białą. Czerwona symbolizować miała męczeństwo, natomiast biała czystość. Mały Rajmund przyjął z pokorą propozycję Maryi. Odtąd według matki zmienił bardzo się zmienił, spoważniał. Całe swoje życie wypełniał posłannictwo objawione mu przez Matkę Bożą. 

Święty Maksymilian Maria Kolbe - wybitny czciciel Maryi

Wszystkie działania Ojca Maksymiliana były przesiąknięte ideą całkowitego oddania się Maryi. W 1917 roku założył stowarzyszenie - Rycerstwo Niepokalanej. W 1918 roku przyjął święcenia kapłańskie. Założył wydawnictwo i wydawał czasopismo pt. "Rycerz Niepokalanej". Zwieńczeniem jego dzieła było założenie klasztoru w Niepokalanowie oraz działalność misyjna i zakładanie kolejnych klasztorów w Azji.