02-04-22
Praca dla kościelnego w parafii

Autor postu SimpleUser

Parafia zatrudni osobę na stanowisko kościelnego

Kościelny w parafii inaczej zwany zakrystianem to niezwykle ważna funkcja powierzana osobom, którym leży na sercu dobro świątyni oraz dbanie o prawidłowe przeprowadzenie procesów liturgicznych. To zaszczytna funkcja kiedyś wiązana była ze stanem duchownym, natomiast teraz piastują ją zarówno osoby świeckie jak i zakonne na czas określony. Z czym więc wiąże się praca dla kościelnego w parafii.

Jakie są obowiązki kościelnego w parafii?

Najważniejszym zadaniem kościelnego jest zapewnienie elementów niezbędnych do przeprowadzenia Mszy świętej. Mowa tutaj np. o zadbaniu o obecność ksiąg i szat liturgicznych, czyli paramentów. W gestii kościelnego są też niuanse techniczne związane z funkcjonowaniem świątyni, czyli np. otwieranie i zamykanie drzwi, troska o porządek wewnątrz obiektu, niesienie pomocy kapłanowi oraz możliwa pomoc podczas sakramentów takich jak chrzty, śluby i bierzmowania. 

Jakie wynagrodzenie może otrzymać kościelny w parafii?

Praca dla kościelnego w parafii wiąże się z wynagrodzeniem wahającym się w zależności od parafii i miejsca sprawowania funkcji. Przyjmuje się, że osoba na tym stanowisku może liczyć na pieniądze rzędu od 3000 zł brutto do 4500 zł brutto. 

Kto może zostać kościelnym w parafii?

O pracę kościelnego mogą ubiegać się osoby świeckie i zakonne. Najważniejszym kryterium jest gotowość do odpowiedzialnego służenia w świątyni, która wiąże się także z przestrzeganiem zasad moralnych i etycznych określonych przez Kościół.