Msze święte

Msze święte w parafii

Msza święta - modlitwy

 • Modlitwa otwierająca: Msza rozpoczyna się modlitwą wstępną. Po tej modlitwie następuje czytanie z Biblii. Czytanie to często pochodzi z Ewangelii według świętego Jana, Marka, Mateusza lub Łukasza.
 • Modlitwy po czytaniu: Po czytaniu kapłan lub kantor czy lektor wypowiada inne modlitwy, np. "O godności osoby ludzkiej".
 • Liturgia Słowa: Następną w Mszy Świętej jest Liturgia Słowa, w której odprawiane są czytania biblijne.
 • Liturgia Eucharystii: Kolejną częścią Mszy Świętej jest Liturgia Eucharystii. Celebrans, czyli kapłan prowadzący mszę, rozpoczyna wtedy Modlitwę Eucharystyczną. Jest to modlitwa dziękująca Bogu za sakramenty i kończąca się słowami Konsekracji, która wynosi chleb i wino na Ołtarz.

Msza święta - przebieg

Przebieg Mszy Świętej jest następujący:

 • Przygotowanie do Mszy Świętej: Kilka minut przed rozpoczęciem Mszy św. kapłan udaje się do ołtarza i kadzi go, czyni znak krzyża i odmawia modlitwy. Gdy kapłan dochodzi do ołtarza, grają organy. Po odmówieniu modlitwy przez kapłana, do ołtarza wchodzą służący ze świecami i kadzidłem.
 • Wprowadzenie: Wprowadzenie rozpoczyna się śpiewem Kyrie Eleison (Panie zmiłuj się), po którym następuje Gloria. Następnie kapłan odmawia kolektę.
 • Pierwsze czytanie: Po tym następuje proklamacja pierwszego czytania.
 • Psalm responsoryjny: Następnie następuje psalm responsoryjny, albo kantor lub lektor recytuje psalm lub część psalmu.
 • Drugie czytanie: Następnie proklamuje się drugie czytanie.
 • Homilia: Po tym ma miejsce homilia.
 • Modlitwa wiernych: Następnie następuje modlitwa wiernych. Modlitwa ta jest odmawiana przez lud.
 • Offertorium: Po modlitwie wiernych następuje offertorium. Podczas ofiarowania kapłan przygotowuje chleb i wino do Eucharystii.
 • Prefacja: Prefacja następuje po ofiarowaniu. Prefacja jest hymnem pochwalnym. Następnie kapłan wygłasza krótkie przemówienie.
 • Modlitwa Eucharystyczna: Modlitwa Eucharystyczna następuje po prefacji. Celebrans prosi Boga o zesłanie swojego Ducha Świętego.
 • Epikleza: Następnie następuje epikleza. Epikleza jest modlitwą, w której prosi się Boga, aby chleb i wino stały się Jego ciałem i krwią.
 • Konsekracja: Na koniec następuje Konsekracja. Celebrans podnosi hostię i kielich i mówi: "To jest moje ciało" i "To jest moja krew".

Msza święta - obrzędy

 • Obrzęd uwielbienia: Msza św. rozpoczyna się Obrzędem uwielbienia, który obejmuje modlitwę wstępną, Liturgię Słowa, Liturgię Eucharystii i Obrzęd rozesłania.
 • Obrzęd Pokuty: Obrzęd Pokuty następuje przed Mszą Świętą. Pozwala on katolikom prosić o przebaczenie za grzechy.
 • Obrzęd Zjednoczenia: Obrzęd Zjednoczenia ma miejsce przed Mszą Świętą, w którym katolicy zostają namaszczeni.
 • Obrzęd Chrztu: Obrzęd Chrztu ma miejsce podczas Mszy Świętej i prowadzi do Chrztu kandydata.
 • Obrzęd Małżeństwa: Obrzęd Małżeństwa odbywa się podczas Mszy Świętej i prowadzi do zawarcia małżeństwa przez parę.
 • Obrzęd święceń kapłańskich: Obrzęd Święceń Kapłana odbywa się podczas Mszy Świętej i prowadzi do wyświęcenia kandydata.
 • Obrzęd święceń diakona: Obrzęd święceń diakona odbywa się podczas Mszy św. i prowadzi do święceń kandydata.